احادیث فراوانی از معصومین‌ علیهم السلام درباره هدیه آمده است‌. آن بزرگواران‌، پیروان خود را به هدیه دادن به دیگران‌، تشویق کرده‌اند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمودند:

“به همدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه دلخوری ها را بر طرف می سازد، و کینه ها و دشمنی های دیرین را از بین می برد.” (طبرسی، مشکاه الأنوار، ص ۲۱۹)

“از اکرام و تجلیل مسلمان از برادر مسلمان خود این است که هدیه او را قبول کند، و او نیز متقابلاً هدیه و تحفه‌ای به سوی او ارسال دارد.” (میزان الحکمه‌، ج ۱۰، ص ۳۴۲)

“یکی از نشانه های بزرگداشت برادر مسلمان این است که هدیه او را بپذیرد و از آنچه دارد برای او هدیه ببرد و برای او خود را به سختی نیندازد.” (طبرسی، مشکاه الانوار، ص ۲۱۹)

“هديه دادن، كينه ها را از سينه ها مى برد.” (عيون أخبار الرضا : ۲/۷۴/۳۴۳ )

“هديه دادن محبّت مى آورد و برادرى را نگه مى دارد و كينه و دشمنى را مى برد. براى يكديگر هديه ببريد تا دوستدار هم شويد.” (بحارالأنوار : ۷۷/۱۶۶/۲ )

امام على عليه السلام می فرمایند: 

“اگر به برادر مسلمان خود هديه اى دهم كه به كارش آيد، خوشتر است نزد من از اينكه همانند آن هديه صدقه دهم.” ( الكافي: ۵/۱۴۴/۱۲ )

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

“هدیه بدهید، تا بدین وسیله‌، دوستی و محبّت بین شما ایجاد شده‌، و کینه و عداوت از بین شما زایل گردد.” (بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۴۴)

“هديه ردّ و بدل كنيد تا به همديگر با محبّت شويد؛ زيرا هديه كينه ها را از بين مى برد.” (بحار الأنوار : ۷۵/۴۴/۱ )

امام رضا(ع) از اجداد خویش روایت کرده است که فرموده اند:

“هدیه، خوب چیزی است؛ زیرا آن کلید حوائج است.” (عیون أخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۷۴، ح ۳۴۲)