ثواب مشارکت در

قربانی عیـد قـــــربانــــــــــــــــــــــ

با هر توان مالی

قربانی عید سعید قربان
روش‌های پرداخت
پرداخت آنلاین
USSD
دفاتر هدایا و نذورات