احمد بن اسحاق اشعری، زكریا بن آدم و آدم بن اسحاق را از جمله متولیان موقوفات قم در زمان ائمه معصوم(ع) از جمله امام هادی و امام عسكری (ع) هستند. که این مطلب نشانگر وجود موقوفات بیش از 1000 سال قبل است. به بیان مدیرکل اداره اوقاف استان قم، قثط این اداره متولی بیش از یك‌هزار موقوفه و ۱۴ هزار رقبه است.

تاریخ کهن‌ترین وقف‌نامه در قم به حدود ۵۹۰ق/۱۵۴۳م می‌رسد. در این وقفنامه مشخص است که موقوفات آستانه شامل زمین و مستغلاتی چون املاک مزروعی، دکان‌ها، و اشیاء قیمتی فراوان است که درآمدهای حاصل از آن به مصارف تعیین شده می‌رسد.

موقوفات آستانه

 چنانکه از گفته حسن‌ بن محمد قمی برمی‌آید از دیرباز املاک و رقباتی وقف آستانه حضرت معصومه علیها السلام بوده است. در طی سالیان، از سوی مردم و فرمانروایان بر این موقوفات افزوده شده تا امروز که املاک و مستغلات بسیاری جزء موقوفات آستان گشته است. وقف‌نامه‌های بسیاری از موقوفات اکنون باقی است و آن‌ها را در آغاز و انجام قرآن‌های خطی آستان می‌توان دید. موقوفات آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام در داخل و خارج استان قم مشتمل بر ۳۰ رقبه و حدود چهارده هزار هکتار زمین مزروعی و باقی به انضمام پانزده حلقه چاه عمیق و … هست که توسط واقفین و ارادتمندان به ساحت اهل بیت علیهم السلام و دوستداران نشر معارف ایشان وقف گردیده است. این بخشی از موقوفات موجود است که به جهت اختصار فقط اشاره شد.