وظایف هدایا و نذورات

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
وظایف مدیریت هدایا و نذورات