۱. دفتر شماره ۱ (مرکزی )
نشانی: حرم مطهر، صحن حضرت امام رضا علیه السلام.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۲۱  و  ۰۲۵۳۷۱۷۵۳۷۵

۲. دفتر شماره ۲
آدرس: حرم مطهر، رواق بالاسر مطهر (مسجد بالاسر).
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۳۳۲

۳. دفتر شماره ۳
آدرس: حرم مطهر،‌ شبستان امام خمینی (ره)، ضلع غربی.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۳۴۷

۴. دفتر شماره ۴
آدرس: حرم مطهر،‌ صحن حضرت صاحب الزمان (عج)، جنب درِ ۱۷.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۴۳۴

۵. دفتر شماره ۵
آدرس: حرم مطهر، صحن حضرت جواد الائمه علیه السلام،‌ جنب درِ ۲۴.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۸۸

۶. دفتر شماره ۶
آدرس: حرم مطهر،‌ رواق خواهران.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۶۰

۷. دفتر شماره ۷
آدرس: حرم مطهر،‌ ورودی صحن جامع فاطمی، روبروی درِ شماره هفت.
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۳۸۹

۸. دفتر شماره ۱۰
آدرس: حرم مطهر، شبستان حضرت امام خمینی (ره)، رواق خواهران، ورودی باب السلام
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۷۵۸۷۲

ساعت کاری دفاتر هدایا و نذورات:  دفتر هدایا و نذورات شماره یک حرم مطهر واقع در صحن امام رضا علیه السلام در تمام ایام هفته به‌صورت تمام وقت (۲۴ ساعته)  در خدمت مشتاقان و زائرین می‌باشد. سایر دفتر حرم مطهر در دو شیفت صبح و عصر انجام وظیفه می‌نمایند.