حديث قدسى: بنده ای نیست که از مالش طعامی و یا درهم و دیناری در راه محبت فرزند دختر پيامبر صلی الله علیه و آله انفاق کند، مگر آنکه در این دنیا آن درهم را هفتاد برابر برکت دهم و در بهشت در عافیت بوده و گناهانش را میبخشم. 

(مستدرك الوسائل، ج١٠، ص٣١٩)

رسول اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: آنكس كه وفاي به عهد و پيمان نكند، دين ندارد.

﴿بحارالانوار/ج٧٥/ص٩٦﴾

حضرت علي عليه‌السلام فرموده اند: همانا عهــد و پيمانها گردن بندهايي هســتند در گردن‌ها تـا روز قيامــت. كسي كه پيوند آنها را نگـهدارد ﴿وفاي به عهد كند﴾ خداوند او را به مقصود می رساند و كسي كه آن عهدها را بشكند، خداوند او را به خودش واگذارد.

﴿ميزان الحكمه/ج٧/ ص٤٩﴾

كسي كه عهد و پيمان خود را رعايت نكرد، به خداي سبحان يقين نياورده است. 

﴿غررالحكم / ص٣٦٦﴾

توضیح اینکه: نذر، عهد و پیمان با خداوند متعال است.