پرداخت نذورات کالایی

پرداخت نذورات کالایی موکب اربعین حسینی