نذر

نذورات افطاری ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اقدام به دریافت نذورات افطاری ماه مبارک رمضان می‌نماید کاربران می‌توانند براساس روش‌های زیر تعداد نذر به…
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

Nadhr

The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is that of a grain which grows seven ears, in every ear…
۲۸ آبان ۱۳۹۶

نذر

مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا می بخشند، مثل دانه ایست که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد و…
۲۸ آبان ۱۳۹۶