هدیه به معنای ارمغان، پیشکش و تحفه است. هدیه آن چیزی است که برای دوستان و خویشان فرستاده می‌شود تا این گونه مهر و محبت خود را اظهار کنیم.

برای تقویت روابط انسانی و اظهار محبت، در همه فرهنگ ها و سنت های عقلایی، شیوه هایی وجود دارد که از نظر آن جامعه، امری پسندیده تلقی و در همه فرهنگ ها و آیین ها وجود دارد و اشکال گوناگونی از آن را می توان در جوامع بشری یافت. از اهدای یک شاخه گل و یک سبد میوه در تایلند گرفته تا هدیه خانه و بوستان در ایران، همه نمونه هایی از این فرهنگ انسانی است. اسلام نیز هدیه را راهی برای نزدیکی قلوب می داند و بر آن تاکید دارد.

هدیه دادن سبب نشان دادن علاقه ما به عزیزانمان می باشد. با این کار پسندیده می توانیم‌ میزان علاقه و محبت خود را به عزیزان و اطرافیان مان نشان دهیم.

برای هدیه دادن‌ نیاز نیست حتما منتظر یک‌ مناسبت خاص باشیم. ما می توانیم بدون هیچ مناسبت و مقدمه ای عزیزانمان را با این‌ کار پسندیده شگفت زده کنیم و چه بهتر که این هدیه یک راه و روش عالی شود برای رسیدن به رستگاری اطرافیان و عزیزان‌ مان.