نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبا
بانک ملی شعبه حضرتی قم

 

۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲IR 250 17 000 0000 105058312003
بانک ملی شعبه مرکزی قم۰۱۰۶۸۹۸۲۳۲۰۰۵۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲IR 28017 000 000 106898232005
بانک انصار شعبه صفاییه۳۵۲۰-۸۲۵-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱۶۲۷۳۸۱۱۰۶۲۳۳۱۱۰۰IR 980 6303520 825 77 999 999 001
بانک صادرات شعبه انقلاب قم۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۳۰۸۷IR 29019 000 000 108080101002
بانک سپه شعبه حضرت معصومه قم۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳/۱۰۵۸۹۲۱۰۱۰۴۱۴۸۲۱۶۳IR570150000001686800123310
بانک کارآفرین شعبه قم۰۱۰۰۰۴۹۰۳۷۶۰۲۵۸۹۲-۱۰۱۰-۴۱۴۸-۲۱۶۳IR160530000002400432466604
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی درهم امارات۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی دلار آمریکا۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۲
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی یورو: ۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۳
بانک ملی مرکزی- حساب ارزی دلار آمریکا (کد ۲۷۰۱)۱۲۷۰۱۲۲۰۰۱۵۸۸