نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبا
بانک ملی شعبه حضرتی قم 
۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲IR250170000000105058312003
بانک ملی شعبه مرکزی قم۰۱۰۶۸۹۸۲۳۲۰۰۵۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲IR28017000000106898232005
بانک انصار شعبه صفاییه قم۳۵۲۰-۸۲۵-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱۶۲۷۳۸۱۱۰۶۲۳۳۱۱۰۰IR980630352082577999999001
بانک ملت شعبه حضرت معصومه قم۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲
بانک صادرات شعبه انقلاب قم۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۳۰۸۷IR29019000000108080101002
بانک سپه شعبه حضرت معصومه قم۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳/۱۰۵۸۹۲۱۰۱۰۴۱۴۸۲۱۶۳IR570150000001686800123310
بانک کارآفرین شعبه قم۰۱۰۰۰۴۹۰۳۷۶۰۲۵۸۹۲-۱۰۱۰-۴۱۴۸-۲۱۶۳IR160530000002400432466604
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی درهم امارات۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱  
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی دلار آمریکا۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۲  
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی یورو۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۳  
بانک ملی مرکزی- حساب ارزی دلار آمریکا (کد ۲۷۰۱)۱۲۷۰۱۲۲۰۰۱۵۸۸