۱- سامانه پرداخت آنلاین به آدرس nazr.amfm.ir

۲. سامانه USSD با شماره گیری  *۷۴۱*۲۵۱# از طریق تلفن همراه

۳. دستگاه عابر بانک مستقر در حرم مطهر

۴. وب سایت بانک ملت ، منو واریز  وجوهات شرعی و نذورات